Ekstra headerbilleder

Hjemmesiden:
Når du køber en standard webløsning, har du mulighed for at indsætte ét headerbillede, som vises på alle siderne. Med dette tilkøb får du muligheden for at indsætte flere headerbilleder, som alle på skift vises på hjemmesiden. Et vilkårligt headerbillede blive valgt ved hver load af siden.
Administrationsområdet:
I administrationsområdet uploades de billeder, som man ønsker at benytte på hjemmesiden. I dette tilfælde er der ét ekstra headerbillede.