Modul: tekstmenuer i netbutik

Hjemmesiden:
Når du køber en standard netbutik er der plads til at indsætte en række varekategorier, som indeholder produkterne på din hjemmeside. Der er kun begrænset plads til at skrive fritekst (velkomsttekst) på forsiden. Med dette modul kan oprette menuer i din netbutik, hvor du kan skrive almindelig fritekst. Menuerne fungerer fuldstændig som almindelige tekst- og billedfelter, hvor du kan beskrive din butik og dine produkter generelt. Dette modul er et krav for at kunne købe modulerne: billedgalleri, nyhedsbrev, kalender, kontaktformular og kommentarer, idet disse moduler benytter tekstmenuerne.
Administrationsområdet:
I administrationsområdet kan du oprette alle de tekstmenuer, du ønsker, når du har købt dette modul. Du kan også ændre på rækkefølgen af menuerne.